Rudlovský medokýš (vrt B-4, BB-9), Banská Bystrica

Pridal/a admin dňa Ut, 14. 09. 2021 - 13:35
Krajina
SR
Oblasť
Okres Banská Bystrica
GPS
48.745111, 19.154685
Kód Prameňa
SR00349
Stav k Dátumu
12. 9. 2021
Popis:

Voda je v kovovom kadlube pozváraného z viacerých častí. Z jeho boku je vyvedená prielivová, kovová rúrka. Voda vyteká stálym prúdom a dopadá do otvoru v podlahe ktorý je prekytý kovovou mriežkou. Na kadlube vidno stopy po korózií rúr z minulosti. V odtoku vidno do hneda sfarbený sediment. Podlaha je dláždená. Okolo je múrik, so sedením zvnútra, na ktorom je drevená konštrukcia podobná altánku. Strecha prekrýva celé miesto výveru vody.   Počas návštevy boli na mieste "bezdomovci". Z rozhovoru s nimi vyplynulo, že už roky používajú denne vodu z tohto výveru na pitné účely. Udržujú okolie prameňa v čistote. Správali sa slušne. Nebol ani jeden kus odpadu v altánku. Smeti boli v plastových vreciach na odpadky. Miesto je, pri dnešnej návšteve prameňa, prístupné pre imobilných.

Mesto Banská Bystrica požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva o rozbor vody. Vzorka bola odobratá aj 11. 8. 2020. Z vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici:

 V odobratej vzorke vody z Rudlovského medokýša boli výrazne prekročené medzné hodnoty síranov, železa, vápnika, horčíka, tvrdosti vody, ďalej bola prekročená limitná hodnota mangánu a nebola dosiahnutá požadovaná hodnota reakcie vody (pH). Vzhľadom na vyššie uvedené neodporúčam vodu z obidvoch minerálnych prameňov (medokýšov) používať ako hlavný, jediný a dlhodobý zdroj vody určenej na pitné účely

Zdroj:https://cdn.banskabystrica.sk/2020/10/5f96c0ce37258-5f96c0ce3725aKvalita-medok%C3%BD%C5%A1ov-%C5%A0tiavni%C4%8Dky-a-Rudlovsk%C3%A9ho-vod.-zdroj-Pod-D%C3%BAbravou-studni%C4%8Dka-Orembursk%C3%A1-8-2020.pdf.pdf

48.745111, 19.154685

Pridať nový komentár