Medokýš (BB-10), Štiavničky, Banská Bystrica

Pridal/a admin dňa Po, 13. 09. 2021 - 18:55
Krajina
SR
Oblasť
Okres Banská Bystrica
GPS
48.734285542649, 19.130839705467
Kód Prameňa
SR00346
Stav k Dátumu
11. 9. 2021
Popis:

Prameň a okolie boli upravené v rokoch 1997 a 2011. Voda je zachytená do murovaného kadlubu. Z neho sú vyvedené dve kovové prielivové rúrky. Voda je ďalej odvádzaná popod podlahu. Podlaha je dláždená. Okolo je múrik so sedením zvnútra. Nad prameňom je drevená stavba v tvare altánku - prekrývajúca prameň.  V okolí je stojan na bicykle, lavičky, upravené dreviny, parková flóra. Okolie prameňa je vytvorené ako oddychová zóna. Múrik pod altánkom poznačili sprejeri. Väčšie množstvo odpadkov v okolí napriek prázdnym košom. 

Mesto Banská Bystrica požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva o rozbor vody. Vzorka bola odobratá aj 11. 8. 2020. Z vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici:

 Vo vzorke vody odobratej z minerálneho prameňa "Medokýš" na Štiavničkách bloli prekročené limitné hodnoty síranov, vodivosti, horčíka a tvrdosti vody... ...Vzhľadom na vyššie uvedené neodporúčam vodu z obidvoch minerálnych prameňov (medokýšov) používať ako hlavný, jediný a dlhodobý zdroj vody určenej na pitné účely. 

Zdroj:https://cdn.banskabystrica.sk/2020/10/5f96c0ce37258-5f96c0ce3725aKvalita-medok%C3%BD%C5%A1ov-%C5%A0tiavni%C4%8Dky-a-Rudlovsk%C3%A9ho-vod.-zdroj-Pod-D%C3%BAbravou-studni%C4%8Dka-Orembursk%C3%A1-8-2020.pdf.pdf

48.734285542649, 19.130839705467

Pridať nový komentár