Dolný válov (Prameň Sásovská cesta č. 33, Studnička), Sásová, Banská Bystrica

Pridal/a admin dňa Po, 13. 09. 2021 - 09:33
Krajina
SR
Oblasť
Okres Banská Bystrica
GPS
48.75666619761, 19.157356023788
Kód Prameňa
SR00344
Stav k Dátumu
12. 9. 2021
Popis:

V mestskej časti Banskej Bystrice, Sásová, sa nachádza upravený prameň vody. Voda je zachytená vo vybetónovanom rezervoári tvaru kocky. Na vrchu je kovový poklop. Voda je vyvedená zboku rúrkou. Tečie stálym prúdom do vybetónovaného válova. ďalej odteká do kanalizácie. Pôvodný válov bol značne skrátený. Pravdepodobne kvôli prístupu na susedný pozemok. Voda je číra, studená, bez zápachu a viditeľných sedimentov v mieste dopadu. Dá sa napustiť do nádoby. Načrieť sa nedá. Prameň je intenzívne využívaný nielen na pitné účely. K dátumu návštevy je miesto prístupné pre imobilných.

Mesto Banská Bystrica požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva o rozbor vody. Vzorka bola odobratá aj v novembri 2016. Z vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici:

Vodu, ktorá vyteká do válovov na Sásovskej ceste č. 33 a 61 v miestnej časti Stará Sásová na základe stanovených ukazovateľov možno hodnotiť ako vhodnú na ľudskú spotrebu resp. na pitné účely. Podľa chemického zloženia voda pritekajúca do obidvoch válovov pochádza z jedného vodného zdroja.

Zdroj:https://cdn.banskabystrica.sk/Mestky_urad/OVZ/OVZ-ZP/laboratorne_vysledky_-_pramen_pod_dubravou-_valovy_na_sasovskej_ceste-_studnicky_oremburska_a_turicka_-_november_2016.pdf

48.75666619761, 19.157356023788

Pridať nový komentár