Horný válov (Prameň Sásovská cesta č. 2, č. 61, Studnička), Sásová, Banská Bystrica

Pridal/a admin dňa Po, 13. 09. 2021 - 10:10
Krajina
SR
Oblasť
Okres Banská Bystrica
GPS
48.75865, 19.157029
Kód Prameňa
SR00345
Stav k Dátumu
12. 9. 2021
Popis:

V mestskej časti Banskej Bystrice, Sásová, sa nachádza upravený prameň vody. Nesprávne bolo označené miesto výveru pri dome č. 61. No nachádza sa pri dome č. 2. Voda je zachytená aj vo vymurovanom rezervoári tvaru kocky. Otvor na vrchu je čiastočne prekrytý drevom. Kovový poklop chýba. Voda je vedená vo vnútri rezervoáru vodárenskými rúrkami. Okolo nich je stojatá, nepitná voda. Rúrka je vyvedená zboku a prameň z nej vyteká do válova. Tečie stálym prúdom. Z válova odteká ďalej do kanalizácie. Voda je číra, studená, bez zápachu a viditeľných sedimentov v mieste dopadu. Dá sa napustiť do nádoby. Načrieť sa nedá. Prameň je intenzívne využívaný nielen na pitné účely. K dátumu návštevy je miesto prístupné pre imobilných.

Mesto Banská Bystrica požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva o rozbor vody. Vzorka bola odobratá aj v novembri 2016. Z vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici:

Vodu, ktorá vyteká do válovov na Sásovskej ceste č. 33 a 61 v miestnej časti Stará Sásová na základe stanovených ukazovateľov možno hodnotiť ako vhodnú na ľudskú spotrebu resp. na pitné účely. Podľa chemického zloženia voda pritekajúca do obidvoch válovov pochádza z jedného vodného zdroja.

Zdroj:https://cdn.banskabystrica.sk/Mestky_urad/OVZ/OVZ-ZP/laboratorne_vysledky_-_pramen_pod_dubravou-_valovy_na_sasovskej_ceste-_studnicky_oremburska_a_turicka_-_november_2016.pdf

48.75865, 19.157029

Pridať nový komentár