Prameň Pod Dúbravou (Válov, Válovy), Podlavice, Banská Bystrica

Pridal/a admin dňa Ne, 12. 09. 2021 - 21:05
Krajina
SR
Oblasť
Okres Banská Bystrica
GPS
48.744732503592, 19.10937666893
Kód Prameňa
SR00343
Stav k Dátumu
11. 9. 2021
Popis:

Prameň je obmurovaný. Podľa informácie od obyvateľov domu č. 32 je prameň zachytený do dvoch hlbokých, podzemných, betónových šácht. V prípade upchania jednej sa voda preleje do druhej. Z betónu je vytvorený aj strop šácht. Okolo je kovové zábradlie. Voda je vyvedená do dvoch rúr nad dvomi válovami. Vodu intenzívne využívajú aj obyvatelia blízkej osady ktorí sú hlavnými znečisťovateľmi okolia prameňa. Vážime si dlhoročnú starostlivosť  ľudí z domu č. 32 o prameň. Voda má výdatný tok a nezamŕza ani v zimných mesiacoch. K dátumu návštevy je miesto prístupné pre imobilných.

Mesto Banská Bystrica požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva o rozbor vody. Vzorka bola odobratá aj 11. 8. 2020. Z vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici:

 V odobratej vzorke vody z vodného rezervoára na Ul. Pod Dúbravou v mestskej časti Podlavice bola prekročená medzná hodnota amónnych iónov a mierne limitná hodnota koliformných baktérií. Voda má vyšší obsah horčíka a môžeme ju zaradiť medzi tvrdé vody. Prítomnosť zvýšených hodnôt amónnych iónov môže súvisieť s rozkladom organických látok prirodzeného pôvodu, nakoľko v blízkosti vodného zdroja nebol zistený antropogénny zdroj znečistenia a vodný zdroj je technicky zabezpečený. Vodu z vodného rezervoára na Ul. Pod Dúbravou v mestskej časti Podlavice neodporúčam používať ako hlavný, jediný a dlhodobý zdroj vody určenej na pitné účely. 

Zdroj:https://cdn.banskabystrica.sk/2020/10/5f96c0ce37258-5f96c0ce3725aKvalita-medok%C3%BD%C5%A1ov-%C5%A0tiavni%C4%8Dky-a-Rudlovsk%C3%A9ho-vod.-zdroj-Pod-D%C3%BAbravou-studni%C4%8Dka-Orembursk%C3%A1-8-2020.pdf.pdf

48.744732503592, 19.10937666893

Pridať nový komentár