Studnička Turička (Turíčka, Pod Rybou, Podryba), Banská Bystrica

Pridal/a admin dňa Št, 16. 09. 2021 - 18:03
Krajina
SR
Oblasť
Okres Banská Bystrica
GPS
48.730259, 19.162844
Kód Prameňa
SR00353
Stav k Dátumu
12. 9. 2021
Popis:

Studnička sa nachádza pod Mičinskou cestou pri záhradkárskej oblasti. Voda je zachytená do plastovej rúry. Vyteká z jej bočného otvoru. Pôvodná rúra bola nadstavená plastovou pravdepodobne záhradkármi, aby sa dala naberať do vedier. Voda je číra, bez zápachu a viditeľných sedimentov v mieste dopadu. Vyteká stáym prúdom. Načrieť sa nedá. Ale dá sa pohodlne napustiť aj do väčšej nádoby. Bolo by vhodné plastovú rúru zhora trvalo zaslepiť. Prameň je intenzívne využívaný miestnymi. Na mieste je aj lavička. Mesto Banská Bystrica zabezpečilo sprístupnenie schodmi a zútulnenie oddychového miesta v okolí prameňa. Podľa posledných odberov s posúdením kvality vody, ku dátumu návštevy, má prameň kolísavú kvalitu vody. 

Mesto Banská Bystrica požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva o rozbor vody. Vzorka bola odobratá aj v novembri a decembri 2016. Z vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici:

Vo vzorke vody odobratej zo studničky Túrička nachádzajúcej sa pod cestou smerom na Hornú Mičinú (ul. Pod Túričkou) dňa 23. 11. 2016 boli prekročené limitné hodnoty koliformných baktérií, Escherichia coli, enterokokov a kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 37 °C. V opakovane odobratej vzorke vody z tejto studničky dňa 7. 12. 2016 nebolo prekročenie limitných hodnôt mikrobiologických ukazovateľov zistené. Vzhľadom k tomu, že kvalita vody v tomto vodnom zdroji po stránke mikrobiologickej je kolísavá a pravdepodobne je ovplyvnená nepriaznivým daždivým počasím nie je vhodné používanie vody zo studničky vo veľkom množstve a dlhodobo.

Zdroj:https://cdn.banskabystrica.sk/Mestky_urad/OVZ/OVZ-ZP/laboratorne_vysledky_-_pramen_pod_dubravou-_valovy_na_sasovskej_ceste-_studnicky_oremburska_a_turicka_-_november_2016.pdf

Zdroj: embedované video / Vypni TV / 20. 10. 2014 / https://www.youtube.com/watch?v=8CCo_yCJzH8

48.730259, 19.162844

Pridať nový komentár