Studnička Oremburská, Fončorda, Banská Bystrica

Pridal/a admin dňa Št, 16. 09. 2021 - 10:47
Krajina
SR
Oblasť
Okres Banská Bystrica
GPS
48.722956, 19.115016
Kód Prameňa
SR00352
Stav k Dátumu
12. 9. 2021
Popis:

Studnička sa nachádza pod záhradkami na Oremburskej ulici. V údolí potoka Údurná. Najlepší prístup je po panelovej ceste vedúcej od detského ihriska pri bytovom dome č. 5. Prameň je zachytený do dutého kmeňa fungujúceho ako rúra na odtok vody. Voda je číra, studená, bez zápachu a viditeľných sedimentov v mieste dopadu. Dopadá do kanálika vytvorenom z betónových blokov. Za výtokovou rúrou je stena z balvanov. Nad prameňom je drevená strieška studničky pokrytá asfaltovým šindľom. V okolí sú lavičky. Voda je intenzívne využívaná miestnymi.

Mesto Banská Bystrica požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva o rozbor vody. Vzorka bola odobratá aj 11. 8. 2020. Z vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici:

 Vo vzorke vody odobratej zo studničky (prameňa) nachádzajúcej sa v dolinke potoka Údurná na Oremburskej ulici boli prekročené limitné hodnoty koliformných baktérií a enterokokov. Vodu na základe hodnôt vápnika a horčíka môžeme zaradiť medzi vody s vyššou tvrdosťou. Vzhľadom na prekročenie limitných hodnôt vyššie uvedených ukazovateľov vodu zo studničky neodporúčam používať ako hlavný, jediný a dlhodobý zdroj vody určenej na pitné účely resp. vodu je možné používať na pitné účely po jej prevarení. 

Zdroj:https://cdn.banskabystrica.sk/2020/10/5f96c0ce37258-5f96c0ce3725aKvalita-medok%C3%BD%C5%A1ov-%C5%A0tiavni%C4%8Dky-a-Rudlovsk%C3%A9ho-vod.-zdroj-Pod-D%C3%BAbravou-studni%C4%8Dka-Orembursk%C3%A1-8-2020.pdf.pdf

48.722956, 19.115016

Pridať nový komentár