Prameň Bystrica (Vrt ZV-6), Sliačske kúpele, Sliač

Pridal/a editor dňa Št, 15. 10. 2020 - 22:50
Krajina
SR
Oblasť
Okres Zvolen
GPS
48.608109570239, 19.158123464414
Kód Prameňa
SR00184
Stav k Dátumu
30. 7. 2020
Popis:

Vrt v sliačskych kúpeľoch železitej farby bol v roku 2020 ešte funkčný.

Bystrica
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, so
zvýšenou celkovou objemovou aktivitou alfa a beta, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 224,4 mg.l-1,
s teplotou vody 22,0 oC a s obsahom plynu CO2 1551,0 mg.l-1,

Zdroj: vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

Uznaný prírodný liečivý zdroj

Zdroj: https://www.health.gov.sk/?ikz-prirodne-zdroje

48.608109570239, 19.158123464414

Pridať nový komentár