Prameň Adam (Vrt ZV-8), Sliačske kúpele, Sliač

Pridal/a editor dňa Št, 15. 10. 2020 - 22:54
Krajina
SR
Oblasť
Okres Zvolen
GPS
48.608735351019, 19.158121034816
Kód Prameňa
SR00185
Stav k Dátumu
30. 7. 2020
Popis:

Pri návšteve vrt Adam nebol funkčný. Bolo síce počuť sipenie, ale voda prítomná nebola.

Adam
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, so
zvýšenou celkovou objemovou aktivitou beta, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 242,51 mg.l-1,
s teplotou vody 22,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 589,0 mg.l-1

Zdroj: vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

Uznaný prírodný liečivý zdroj

Zdroj: https://www.health.gov.sk/?ikz-prirodne-zdroje

48.608735351019, 19.158121034816

Pridať nový komentár