Minerálny prameň Medokýš pri Kalamenoch, Kalameny

Pridal/a admin dňa Pi, 31. 05. 2019 - 13:22
Krajina
SR
Oblasť
Okres Ružomberok
GPS
49.133419649146, 19.419520497322
Kód Prameňa
SR00052
Stav k Dátumu
21. 11. 2021
Popis:

Pôvodne prírodný prameň bol v roku 2021 upravený. Obec uzatvorila 28. 9. 2021 zmluvu o dielo (Zmluva, PDF, 811 KiB). Jazierko, ktoré prameň vytváral, bolo asymetricky obmurované lomovým kameňom. Lomový kameň bol použitý aj na dno bazénika. Po obvode obmurovanej časti bol nasypaný štrk. Voda odteká plastovou kanalizačnou rúrou. Mimo bazénik je vedená pod zemou a vlieva sa do blízkeho potoka. Časť vody buď nebola zachytená do umelého bazénika alebo odteká z bazénika a rozmáča pôdu pod bazénikom. Viditeľná je drenážna rúra. Voda má slabý zápach sírovodíku. Z dna stúpajú k hladine bubliny unikajúcich plynov. Voda je pocitovo teplá. Na stenách a dne bazénika vytvára železitý sediment.  Nezamŕza celoročne. Vyzerá, že zámerom úprav medokýša bolo vytvoriť "bazénik pre najmenších" popri vedľajšom bazéne zásobovanom vodou z termálneho vrtu.


Predchádzajúce záznamy:
Stav k dátumu 31. 5. 2019 - pridal admin.

Prameň je na konci dediny. Pár metrov od nespevnenej cesty. Medzi cestou a prameňom je potok cez ktorý vedie pevná drevená lavica pre peších. K hladine prameňa stúpajú bublinky unikajúceho plynu. Vo vzduchu bolo cítiť prítomnosť síry. Bezprostredné okolie prameňa bolo čisté. Pod neďalekými stromami vidno veľa použitých papierových vreckoviek. Niekoľko metrov od tohto prírodného výveru bol v roku 1991 vyvŕtaný vrt. Z vrtu vyteká voda ktorá zásobuje plytké jazierko.

49.133419649146, 19.419520497322

Pridať nový komentár